kwadrantplus

Ga naar de inhoud

Wie zijn we                                                                                 
  
Doelstellingen

KWADRANT Plus – DENK MEE - verenigt inwoners van Herne voor wie het wel allemaal iets uitmaakt.
’t Reilen en zeilen in onze gemeente... Ergens hebben we d’ er wel ‘een gedacht‘ over. We hebben niet
altijd ‘de tijd’ of ‘de zin’ om er even bij stil te staan. We hebben ook niet altijd een vlot kanaal om iets kwijt
te raken of we denken dat het toch allemaal niets uithaalt.
We geven jou de kans deel te nemen met wat jij denkt. Jouw insteek krijgt onze aandacht.
Doe het, neem deel.
Verander jouw stem van loutere burgerplicht naar mondige inwoner in het belang van ons allemaal

                            
  
Onze werkwijze

Vanaf september 2016 starten we een reeks van 5 samenkomsten. Nadien zal elke werkgroep, waaraan eenieder kan deelnemen, een thema uitwerken geschoeid op de leest van ’t Groene Kwadrant.
Elke werkgroep maakt een visie op voor morgen. Vanaf september 2017 stellen we die visies voor.
Tegen september 2018 bundelen we deze visies tot een coherente blauwdruk. Handig, want in oktober trekken we naar de stembus. Wie zich vanuit KWADRANT Plus - DENK MEE - geroepen voelt om nadien een politieke koers te varen, kan zich dan thuis voelen in KWADRANT Plus - DOE MEE(G.Coene 0476 302 235)
(P.Beyl 0474 45 4 831)
(I.Van Hassel 0497 755 162)
(J.Vonckers 0486 678 292)


(L.Vandormael 0476 351 524)

Werkgroepen

Mobiliteit, Veiligheid, Verkeer, Openbare Werken     
RO, Milieu, Plattelandsontwikkeling                             
Middenstand, Landbouw, Economie, Werk, Financiën
Cultuur, Sport, Recreatie, Toerisme en Feestelijkheden
Soc.Zaken, Gezondheid, Jeugd, Senioren,                    
 Ontwikkelingssamenwerking, integratie en  
 participatie                                                                                   
Terug naar de inhoud