kwadrantplus

Ga naar de inhoud

Werkgroepen                                                                               
  

't Platteland en (H)euvels
't Gaat snel. Nu is de toekomst aan de stad, lezen we ...  en de toekomst van de landelijke gemeente dan ?
Op welke basis bouwen we dan een krachtig beleid op 't platteland ?
Hebben wij dan geen troeven ? Hoe leggen we deze op tafel en hoe spelen we ze uit ?
Kunnen wij ook een meerwaarde betekenen voor onze streek, voor ons gewest, voor Jan en alleman. Een aantal goed bestuurde landelijke gemeenten halen het nieuws.
Wij steken het licht op en sporen onze identiteit op.
Bekijk de presentaties van de gespreksavond  op 22 september 2016  
                            
  
Boeren we goed of is de kas leeg ... ?

Geld is op wordt er gezegd en geschreven. Niet waar zeggen en schrijven anderen ...
Wie mogen we geloven ? Twijfels ? Dan toch maar beter een hulplijn inroepen en een specialist ons laten
uitleggen. hoe de vork aan de steel zit met de gemeentelijke centjes.
En onze middenstanders, ondernemers en landbouwers, hoe doen zij het ?
Vind je als zelfstandige dat de gemeente voldoende ondersteuning biedt of dat het eerder beter kan en
mag ?
Kom ons vertellen hoe jij de koe bij de horens zou vatten mocht jij het voor het zeggen hebben.

Cultuur gaat over ... ?

Cultuur gaat over literatuur, film, muziek, kunst, theater  ...  maar omvat nog veel meer dan dat.
Cultuur betekent ook tradities en gewoontes, normen en waarden, de manier waarop we opgaan
met gebeurtenissen in ons dagelijks leven.
Heeft de gemeente een rol te vervullen ?  Wat met de subsidies ?
Moet er nog een bibliotheek zijn ? is er nood aan een cultureel centrum ?

Cultuur met een grote C, of is een kleintje al genoeg ?.        
    
                            
  
Wat met ons (on)veiligheidsgevoel ?

Veiligheid is een hot item, ook op gemeentelijk niveau: woninginbraken snelheidshuivels op wegen in
bedenkelijk staat, lange wachttiijden voor politie-interventies, ...
Dient het antwoord te bestaan uit private bewakingsdiensten voor de gemeentelijke gebouwen,
camera's voor nummerplaatherkenning en trajectcontrole, het opzetten van een
buurtinformatienetwerk (BIN), overal verkeersdrempels plaatsen, ... ?
Of bestaan er alternatieven ?
Een kans om ook uw stem te laten horen

Horen, Zien en ...  Spreken

Samenleven betekent samen denken, samen doen en samen durven.
Als je dat samen wil doen, wordt het mee denken, mee doen en mee durven te beslissen.
Dialogeren en discussiƫren. Particiaptie heet zoiets. Of nog : actieve deel-name.
Omdat het moet ? Decreten verplichten lokale besturen immers om de inwoners inspraak te geven.
Omdat het loont ? Het betrekken van de inwoners bij beslissingen verhoogt de kwaliteit van het
beleid ... en dat komt zowel het bestuur zelf als de bewoners ten goede. Omdat het zo hoort!
Omdat iedereen telt, omdat iedereen belangrijk is. Omdat altijd een hele buurt bestuurt.
Maakt het dorp in je wakker ...  Denk en doe mee met Kwadrant plus.
Terug naar de inhoud