kwadrantplus

Ga naar de inhoud

Visies en standpunten


Standpunt van KWADRANTplus inzake windturbines

 


De afgelopen jaren heeft het plan van Eoly, de energieproducent van Colruyt,
om drie windturbines te plaatsen aan de Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle (Herne)
voor nogal wat beroering gezorgd.
Eoly heeft, na massaal protest, beslist om zijn milieuvergunningsaanvraag in te trekken.
Dit bedrijf stelde evenwel de moed niet op te geven om in onze regio in de toekomst toch
nog windmolens te bouwen. Het is evident dat er in de toekomst nieuwe initiatieven zullen
worden genomen om windturbines te plaatsen in onze windgunstig gelegen gemeente.


KWADRANTplus, de vrije en onafhankelijke burgerbeweging voor Herne, wenst een duidelijk standpunt in te nemen :

·         KWADRANTplus is niet tegen windenergie, aangepast aan het landschap
 
KWADRANTplus is zeker niet gekant tegen windenergie of andere vormen van milieuvriendelijke of hernieuwbare energiebronnen.
Bij het streven naar duurzame energie moet er evenwel worden gericht op geïntegreerde technieken en methoden, aangepast aan het
landschap. Er moet steeds rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid van het landschap.
 
·         Een maatschappelijk draagvlak is vereist
 
De landschappelijke impact van grootschalige windturbines is in het kwetsbare landschap van het Pajottenland dermate hoog dat zij in ieder
geval gedragen moet worden door een meerderheid van de bevolking. Het maatschappelijk debat rond dit thema dient het draagvlak te
vormen
voor de beslissingen rond hernieuwbare energie in het Pajottenland.
 
·         KWADRANTplus is voorstander van participatie en eist transparantie
 
Het draagvlak zal ongetwijfeld groter worden indien de gemeenschap deelt in de baten van een dergelijk project (mogelijkheid tot participatie,
goedkoper tarief voor de inwoners van de gemeente, gratis stroom voor de gemeentediensten, …)
Overleg met de overheden en promotoren dient steeds te gebeuren in volledige transparantie en met alle betrokken gemeentelijke actoren en groepen
 
·         Beperkte inplanting
 
Indien er windturbines worden gebouwd dient de hinder steeds beperkt te blijven tot een strikt minimum met respect voor de omwonenden,
maatregelen tegen slagschaduw en geluidsoverlast.
KWADRANTplus is tenslotte van oordeel dat een eventuele inplanting beperkt dient te worden tot één enkele locatie.
 

 
 
In het Pajottenland kan veel maar niet alles, altijd en overal  !!!

       

Herne maakt deel uit van het Regionaal Landschap’ Pajottenland en Zennevalei’. Het ruimtelijk beleid heeft ertoe geleid dat het Pajottenland een groene long is, voor ons ,voor iedereen.
Weliswaar een cultuurlandschap maar met een intensieve vergroeiing tussen mens en natuur. Een kwaliteit die erkend wordt en die we moeten koesteren. Een maatschappelijke taak die voor ons nu en in de toekomst is weggelegd. Zo stonden we eens in rep en roer toen een autoweg (A8) het Pajottenland zou doorsnijden. We waren heel ongerust toen het over het dumpen van kernafval ging.

Mensen beseffen dat je het ‘dit landschap’ niet kan aandoen.


Gelukkig helt nu na decennia eindelijk de balans over naar een gezond leefmilieu met een nette bodem ,met zuiver water , schone lucht en duurzame energie.Landschappen mogen beslist de weerspiegeling inhouden van onze tijd maar tegelijk kunnen we kwetsbare landschappen geen geweld aandoen. Ze hebben voor onze maatschappij een bestaansrecht en meer dan een maatschappelijk nut. Zo zullen we ons streven naar duurzame energie in ons landschap moeten richten op hierin geintegreerde technieken en methoden. Het visuele impact bijvoorbeeld van grootschalige windturbines is dermate hoog dat de intensieve vergroeiing tussen mens en natuur in het gedrang komt, zoniet verstoord zal zijn.
We zullen bijgevolg nauwlettend de evolutie van de landschapsstudie moeten opvolgen die onze provincie heeft opgezet om ‘’de hernieuwbare energie en de ruimtelijk-landschappelijke impact in het Pajottenland ‘’ te onderzoeken.
Het spontane en georganiseerde maatschappelijk debat rond dit thema wordt morgen het draagvlak voor de beslissingen rond hernieuwbare
energie in het Pajottenland.
We kunnen inschatten dat dit draagvlak des te groter wordt naarmate elke Pajot de kans zal hebben om deel te nemen aan de verwezenlijking van zijn hernieuwbare energie, naarmate elke Pajot op termijn hiervan de vruchten plukt.
                           
                                                       KWADRANTplus      
                               de  vrije en onafhankelijke burgerbeweging  voor HerneTerug naar de inhoud