kwadrantplus

Ga naar de inhoud

Programma


Meer dan twee jaren geleden ontstond op de grondvesten van open vld , spa, groengezinden en
onafhankelijken een werkgroep.Een feitelijkevereniging, KWADRANTplus, werd opgericht om het reilen
en het zeilen in onze gemeente onder de loep te nemen.
We staken van wal met een concert van het saxofoonensemble Blindman en een aantal
thematische voordrachtavonden. Vrij snel bleek dat onze politieke aspiraties veld wonnen ten aanzien
van onze aanvankelijk socio-culturele instelling.
Bij de Nieuwjaarswensen van 2018 lieten we u al kennis maken met een aantal stellingen ,
zeg maar een referentiekader waarbinnen eenstemmigheid werd bereikt en waarbinnen KWADRANTplus
aan de slag kon. Op de Jaarmarkt van 2018 stelden we een evenwichtig programma voor
en werd 'Equilibrio' ten tonele gebracht. Deze opstelling reist nu door Herne.
Onze grondvesten hoeven we niet te erloochenen, maar vandaag kan KWADRANTPLUS naar buiten
treden als een vrije, onafhankelijkeburgerbeweging in Herne. Samenwerken is mogelijk, loskomen van de bestaande politieke verzuiling krijgt kansen.

Churchill zei ongeveer dat binnen de uitgeprobeerde besturen de democratie de minst slecht vorm was. Verkiezingen horen erbij.
De burgers doen er goed te beseffen hoe waardevol dit is voor ons dagdagelijks leven.
Ze doen er goed aan die kans niet te vergooien.
Maar de volksmond ,wat dat dan ook mag zijn, heeft het niet hoog op met de politiek, laat staan de politiekers. Hebben politiekers , heeft
de politieke cultuur dit voor een deel niet aan zich zelf te wijten? Wat zou er mis zijn om zich in te zetten voor de leefbaarheid van ons
democratisch bestel ?


KWADRANTplus wil een voorganger zijn in een vernieuwde politieke cultuur.
We beseffen zeer goed dat dit dagelijks werk wordt, gedragen door klare taal
door spaarzaamheid
door openheid en transparantie
door correct en rechtvaardig handelen door participatie en samenspraak
door visie met haalbare objectieven en verwezenlijkingen omdat iedereen recht heeft op ' zorgeloos leven'.
Na zes jaren mag de volksmond geen kans krijgen om ons over diezelfde kam te scheren.
We hebben al een bank in een sterk veranderende wereld, wel nu werken we aan een politieke partij
in een veranderende wereld.
Nu werken we aan een politieke partij voor een dorp in evenwicht.


 

 

 
 

Terug naar de inhoud