kwadrantplus

Ga naar de inhoud

Archief
KWADRANT Plus stelt zijn kandidatenlijst voor  de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 voor

De kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor Kwadrantplus zijn bekend. Zoals verwacht is het voorzitter Paul Beyl die de volledige lijst van 17 kandidaten trekt met in zijn kielzog
op de tweede plaats Jeannine Berckmans, de voorzitter van Vief Herne, en op de derde plaats Ivan Van Hassel, de voorzitter van de plaatselijke sp.a-afdeling. Elke Malotiaux, die tevens opkomt op de Open Vld-lijst voor de provincie, is lijstduwer. Uittredend gemeenteraadslid voor de Open Vld en overigens enig minderheidslid in de gemeenteraad Thierry Deblander is thans geen kandidaat meer.

bekijk het persbericht Editiepajot van 14 september 2018


Burger beweging KWADRANT Plus trekt nu ook naar de kiezer


Kwadrant Plus neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.
De burgerbeweging verzamelt onder meer liberalen, socialsiten, onafhankelijken
en groengezinden

KWADRANT Plus stelt haar kieslijst met Equilibrio
als boegbeeld voor

Op donderdag 13 september om 20u stelt Kwadrant Plus, de nieuwe vrije en onafhankelijke burgerbeweging in Herne, haar kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor in de feestzaal de Egelantier. Iedereen is er dan welkom om kennis te maken met de 17 kandidaten die de lijst volledig invullen


bekijk het persbericht Editiepajot van 10 september 2018

KWADRANT Plus
was op 21 mei 2018 aanwezig op de jaarmarkt van Herne.

KWADRANT Plus, het politiek alternatief van onafhankelijken, Open Vld en sp.a voor Herne
‘op weg naar evenwicht’, maakt zich op voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad.
Op pinkstermaandag was het met een stand aanwezig op de jaarmarkt ter hoogte van het
Heldenplein.
KWADRANT Plus had een tekenaar uirgenodigd om in een paar pennetrekken de specifieke
uiterlijke kenmerken van een persoon uit te vergroten.met als resultaat leuke verrassingen
zoals blijkt uit de bijhorende foto reeks.Op 18 maart 2018 heeft KWADRANT Plus zijn eerste evenwichtig
eetfestijn georganiseerd. Elke bezoeker kreeg een bloemetje en mocht
gratis het gewicht schatten van een mand vol met lekkere streekprodukten.


UITSLAG TOMBOLA EVENWICHTIG EETFESTIJN

De mand met streekprodukten woog 6 kg 380 !!!!!!
…..en de gelukkige winnaar is :
Familie Goossens – Denie   uit Vollezele
Geschat gewicht : 6 kg 378….Amaai ,proficiat !!!!


Kwadrantplus…..op weg naar evenwicht in 2018
Op 29 november 2016 werd een tweede gespreksavond georganiseerd door de werkgroep "Gemeentefinanciën en economie" van KWADRANT Plus.

Op deze thema avond werd samen met deskundige Lieven Meert, de specialist van de studiedienst
sp.a inzake begroting en macro-economisch beleid, de gemeente financiën van Herne onder de loep gehouden. Hij liet de aanwezigen kennismaken met de financiele courante termen zoals bbc of
beleids- en beheerscyclus, meerjarenplannen, begrotingen, budgetten en jaarrekeningen.
Ook gaf hij duiding bij belastingen, retributies, dotaties en financiële ontvangsten.
Over hoe het nu eigenlijk zit in Herne met vragen als ‘boert Herne financieel goed of is de kas leeg' ?, betalen de Hernenaars veel of weinig belastingen?

lees het persbericht van  EditiePajot van 30 november 2016
Op 22 september 2016 werd iedereen uitgenodigd door 't Platteland en
(h)euvels, de werkgroep van KWADRANT Plus, voor een eerste gespreksavond.

Op deze thema avond werd samen met deskundigen en belangstellenden het pad geëffend
voor het opsporen en het opzetten van een ruimtelijke visie voor de gemeente Herne.
De bekommernis om de toekomst van de schaarse open ruimten in de gemeente ligt aan de basis
van de behoefte om constructiever en op basis van objectievere criteria met planningsprocessen
om te gaan. Om te achterhalen waar de belangrijkste knelpunten in de rurale
planningsprocessen zitten, liet KWADRANT Plus vooreerst dan ook ervaren tenoren
uit de wereld van de natuur en de ruimtelijke ordening aan het woord.

lees het persbericht van  EditiePajot van 24 september 2016


KWADRANT Plus ging muzikaal van wal
op vrijdag 5 augustus  in de decanale kerk  te  Herne

WATER & FIRE / Händel Revisited
Gisteren op het festival van D'Avignon vandaag bij ons in Herne
Voor de derde keer reeds ging  BL!NDMAN (Sax) hier in Try-out. Nu bewerkten Eric Sleichim en
organist Reitze Smits 2 iconische werken van Händel voor Saxofoon en groot orgel.bekijk het persbericht Editiepajot van 07 augustus 2016Terug naar de inhoud