kwadrantplus

Ga naar de inhoud

       


GEMEENTEFUSIES
 
Kiezen tussen Lotto winnen of gedwongen huwelijk?
 

 
 
U heeft het ondertussen wel al gehoord. De Vlaamse overheid wil binnen 8 jaar van 300 naar 100 gemeenten. Als financiële wortel wordt de gemeenten een schuldovername voorgehouden per inwoner. Hoe groter de fusiegemeente, hoe meer poen. Maar dan moet er wel vóór 31 december 2023 een vrijwillig fusievoorstel worden ingediend waarbij de fusie vervolgens op 1 januari 2025 effectief doorgaat.
 
 
Wie niet kiest voor een vrijwillige fusie riskeert op termijn een gedwongen fusie, zoals bij de fusies van 1976, en dan één of meerdere partners  toegewezen te krijgen tegen wil en dank.
 
 
In het Pajottenland blijft het opvallend stil rond de fusieproblematiek… KWADRANTplus wil het debat ook hier op gang trekken !
 
 
 
Voordelen van een fusie : Schaalvergroting
 
 
De organisatie wordt sterker gemaakt, minder kwetsbaar en minder afhankelijk van een kleine personeelsbezetting. Dossiers kunnen op die manier vlotter afgehandeld worden. Door samenvoeging van het personeel van de twee of meer gemeentebesturen zullen medewerkers zich kunnen specialiseren in bepaalde domeinen.
 
 
Bij een vrijwillige fusie betaalt de Vlaamse overheid een bedrag per inwoner van 200 tot 500 EUR aan schuldovername. De nieuwe fusiegemeente zal op een gezondere financiële basis aan de slag kunnen.
 
Vanaf 35.000 inwoners zou de vrijwillige fusiegemeente 500 EUR schuldovername per inwoner krijgen. Onder de 20.000 inwoners is er geen financiële bonus voorzien.
 
 
Sedert 2016 zijn er al 15 Vlaamse gemeenten minder door vrijwillige fusies.
 
 
 
Nadelen van een fusie :
 
 
In veel gemeenten staat de bevolking niet te springen om een fusie. Daarvoor zijn er vooral sentimentele redenen. Veel mensen waarderen de vertrouwdheid met de eigen gemeente, met een burgemeester die ze persoonlijk kunnen aanspreken en met een gemeentehuis dat vlakbij is. De inwoners zijn bang dat de afstand met het bestuur en met de administratie groter wordt. Ze zijn er ook dikwijls niet voor te vinden dat hun gemeente opgeslokt wordt door een grote buur.
 
 
De recente heisa rond fusiegesprekken op politiek niveau die niet worden gesmaakt door de lokale bevolking zijn u ongetwijfeld bekend.
 
 
 
Verplichte fusies in het volgende regeerakkoord?
 
 
Dat zal afhangen van de politieke verhoudingen na de volgende parlementsverkiezingen. N-VA heeft al herhaaldelijk laten horen voorstander te zijn van verplichte fusies van kleinere gemeenten,  en ook de Vlaamse Minister van Binnenlands bestuur (Bart SOMERS – Open VLD) zit op die lijn.
 
 
 
Et pour les francophones la même chose ?
 
 
Wallonië volgt het Vlaamse voorbeeld. Ten laatste tegen 31 oktober moeten gemeenten in Wallonië een fusievoorstel indienen. Ook de financiële wortel is overgenomen.
 
Naast fusies moedigt de Waalse overheid ook bovengemeentelijke structuren aan, waarbij gemeenten nauwer met elkaar samenwerken.

_________________________________________________________________________________________________________________
 Deze schuldovername wordt bepaald op basis van het aantal inwoners van de nieuwe fusiegemeente:  
 
·                  tussen 20.000 en 24.999: € 200/inwoner;
 
·                  tussen 25.000 en 29.999: € 300/inwoner;
 
·                  tussen 30.000 en 34.999: € 400/inwoner;
 
·                  vanaf 35.000: € 500/inwoner.
 
De schuldovername bedraagt maximaal 50 miljoen euro per fusieoperatie. De gemeenten die op 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op 1 januari 2025 hebben ingediend bij de Vlaamse Regering, kunnen genieten van een overname van (een deel) hun schulden door de Vlaamse overheid.
________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________________________________
 Inwonersaantal op 1 april 2022

Herne 6743
 
Bever 2264
 
Galmaarden 8879
 
Gooik 9375
 
Pepingen 4533
 
Lennik 9359
 
Halle 41499
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 


Terug naar de inhoud