kwadrantplus

Ga naar de inhoud

 Presentaties gespreksavond : 't Platteland en (h)euvels

   
   KOM.., LUISTER.., DENK en SPREEK MEE

   Werkgroep ruimtelijke ordening-stedenbouw-milieu-plattelandsontwikkeling

   
                                                                            't Groen Kwadrant

IN HET SPOOR VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE

DONDERDAG  22  SEPTEMBER  2016 (Basisschool de Markevallei te Herne)

20h00 :  Plattelandsbeleid, welke vlag dekt de lading ?
             Vlaamse Landmaatschappij - Paul Van der Sluys - Afdelingshoofd
              >>  Presentatie PDF >>
20h25 :  ‘De stad Landen denkt na over haar toekomst’ - landenstad
               Stad Landen, Indra Bilsen, Diensthoofd, architect en stedenbouwkundig ambtenaar
               >>  Presentatie  PDF >>
20h50 :  ‘Praktijkervaringen Vlaanderen (Herne)  en blik vooruit’
              Peggy Totté, burgerlijk ingenieur – architecte
              >>  Presentatie PDF >>
21h15:   ‘Samenwerken aan beleid’ – Gemeente Olen
               Gerard Vervisch, voorzitter Gecoro / Inne Pijpers, Diensthoofd Mens en Ruimte
              >>  Presentatie PDF >>
22h00:   ’t Groen Kwadrant, identiteit en karakter
               Paul Beyl, voorzitter KWADRANT Plus - Landschapsarchitect bvtl
               >>  Presentatie PDF >>
‘KWADRANTplus DENK MEE’ heeft op dit ogenblik een vijftal werkgroepen.
‘Platteland en (h)euvels’ is de werkgroep ruimtelijke ordening-stedenbouw - milieu en plattelandsontwikkeling.
De werkgroep wil de komende 2 jaren inzicht verwerven in het ruimtelijk beleid van ’t Groen Kwadrant (gemeente Herne) en eveneens daarbuiten. We willen nagaan op welke wijze en met welke middelen hieraan gewerkt wordt. Dit ruimtelijk beleid willen we als uitgangspunt vatten. We kijken om ons heen, leggen ons oor te luisteren en gaan op verkenning. We sporen voorbeelden op ten lande en in ’t buitenland omtrent de thematiek die ons boeit.Ontwikkelingen razen door maatschappij en landschap. We hebben de vlucht gekend van de stad naar ‘t platteland. Vandaag is de stad opnieuw de toekomst .De maatschappij stuurt het beleid aan en het beleid stuurt de maatschappij. De landelijke gemeente heeft er alle belang bij haar toekomst uit te tekenen.We willen onze identiteit en ons karakter opsporen, benoemen en uitdiepen. We willen de zoektocht verder zetten naar onze kwaliteiten, naar onze troeven en ook naar onze gebreken en bedreigingen.Hieruit willen we voor ’t Groen Kwadrant aan een ruimtelijke visie werken, een blauwdrukje maken voor morgen. Een handig instrument samenstellen om een krachtig en duurzaam beleid te kunnen voeren als kleurige schakel in ’t Pajottenland.

Denk mee en vervoeg de werkgroep (paul.beyl@kwadrantplus.be of nestor.cochez@kwadrantplus.be ) en
stuur jouw foto door (info@kwadrantplus.be) voor de vlag van KWADRANTplus. en geef KWADRANTplus een gezicht.
Info over KWADRANTplus en de andere werkgroepen, ga naar www.kwadrantplus.be


Terug naar de inhoud