kwadrantplus

Ga naar de inhoud

  Uitnodiging gespreksavond : 't Platteland en (H)euvels

   
   KOM.., LUISTER.., DENK en SPREEK MEE

   Werkgroep ruimtelijke ordening-stedenbouw-milieu-plattelandsontwikkeling

   
                                                                            't Groen Kwadrant

IN HET SPOOR VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE

DONDERDAG  22  SEPTEMBER  2016 - 20h00

Basisschool Markevallei (refter)
Ingang Grotestraat 20 -  1540 Herne
Deuren: 19h30
 
 
20h00 :  Plattelandsbeleid, welke vlag dekt de lading ?
             Vlaamse Landmaatschappij - Paul Van der Sluys - Afdelingshoofd
20h25 :  ‘De stad Landen denkt na over haar toekomst’ - landenstad
              Stad Landen, Indra Bilsen, Diensthoofd, architect en stedenbouwkundig ambtenaar
20h50 :  ‘Praktijkervaringen Vlaanderen en blik vooruit’
              Peggy Totté, burgerlijk ingenieur – architecte
21h15:   ‘Samenwerken aan beleid’ – Gemeente Olen
              Gerard Vervisch, voorzitter Gecoro / Inne Pijpers, Diensthoofd Mens en Ruimte
 
Pauze :   21h45 – 22h00
 
22h00:  ’t Groen Kwadrant, identiteit en karakter
22h30 :  Uitwisselen van gedachten, bedenkingen ,ervaringen, toelichtingen, ideeën.
             Moderator : Paul Beyl, landschapsarchitect bvtl
23h00 : Afsluitende verfrissing    
 
Vooraf uw deelname melden is zeer praktisch :  paul.beyl@kwadrantplus.be
 
‘KWADRANTplus DENK MEE’ heeft op dit ogenblik een vijftal werkgroepen.
 
‘Platteland en (h)euvels’ is de werkgroep ruimtelijke ordening-stedenbouw - milieu en plattelandsontwikkeling.
 
De werkgroep wil de komende 2 jaren inzicht verwerven in het ruimtelijk beleid van ’t Groen Kwadrant (gemeente Herne) en eveneens daarbuiten. We willen nagaan op welke wijze en met welke middelen hieraan gewerkt wordt. Dit ruimtelijk beleid willen we als uitgangspunt vatten. We kijken om ons heen, leggen ons oor te luisteren en gaan op verkenning. We sporen voorbeelden op ten lande en in ’t buitenland omtrent de thematiek die ons boeit.Ontwikkelingen razen door maatschappij en landschap. We hebben de vlucht gekend van de stad naar ‘t platteland. Vandaag is de stad opnieuw de toekomst .De maatschappij stuurt het beleid aan en het beleid stuurt de maatschappij. De landelijke gemeente heeft er alle belang bij haar toekomst uit te tekenen.We willen onze identiteit en ons karakter opsporen, benoemen en uitdiepen. We willen de zoektocht verder zetten naar onze kwaliteiten, naar onze troeven en ook naar onze gebreken en bedreigingen.Hieruit willen we voor ’t Groen Kwadrant aan een ruimtelijke visie werken, een blauwdrukje maken voor morgen. Een handig instrument samenstellen om een krachtig en duurzaam beleid te kunnen voeren als kleurige schakel in ’t Pajottenland.

Denk mee en vervoeg de werkgroep (paul.beyl@kwadrantplus.be of nestor.cochez@kwadrantplus.be ) en
stuur jouw foto door (info@kwadrantplus.be) voor de vlag van
KWADRANTplus.  en geef KWADRANTplus  een gezicht.
 
Info over KWADRANTplus en de andere werkgroepen,  ga naar  www.kwadrantplus.be

 
OPROEP
 
Kwaliteiten en bedreigingen kunnen beelden oproepen. Ze zijn verschillend voor ieder van ons.
Leg jouw beelden in ’t Groen Kwadrant vast  en bezorg ze ons voor 17/09/2016 op info@kwadrantplus.be.
Vermeld locatie en jouw contactgegevens. De werkgroep beloont het voor haar meest typerende beeld in de beide categorieën
Terug naar de inhoud